Header image

Video

Cart
}

Chương trình Giáo dục Tinh hoa với mục đích kiến tạo nhân cách và năng lực cho học sinh, giúp các bạn trở thành con người tinh hoa, tạo ra được các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp trong tương lai. Sau 6 tuần triển khai khoá nền tảng 1 tại Công ty Cổ phật Thiết bị Tân Phát Etek, các con cùng thầy cô và bố mẹ cùng ngồi lại trong buổi toạ đàm để nhìn lại hành trình tích luỹ tri thức, kiến tạo năng lực 6 tuần qua.

Bình luận

error: Content is protected !!