Header image

Tư vấn

Cart

Quản trị giáo dục GKM

Công nghệ giáo dục GKM dựa trên 3 nền tảng cốt lõi Triết học về Giáo dục, Quản trị Giáo dục và Nội dung Giáo dục.
Với kinh nghiệm gần 20 năm nghiên cứu và áp dụng Công nghệ Quản trị Tinh gọn,
+ Xác định và giải quyết được vấn đề
+ Quản trị chất lượng giáo dục
+ Truyền thổi tâm thế, năng lực tư duy tinh gọn, năng lực hành động hiệu quả vào trong từng hành động trong cuộc sống
GKM luôn sẵn sàng chuyển giao Công nghệ Quản trị Giáo dục nói riêng cũng như Công nghệ Giáo dục nói chung cho các đơn vị giáo dục,

error: Content is protected !!