Header image

Giới thiệu

Cart

GKM EDU

GKM EDU  là thành viên của GKM Việt Nam, GKM EDU hoạt động trên lĩnh vực kiến tạo, chuyển giao các sản phẩm giáo dục trên nền tảng của Công nghệ Giáo dục Made in Vietnam. Công nghệ giáo dục Made in Vietnam đã đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và Quốc tế.

Tính tới thời điểm hiện tại GKM EDU phối hợp với GKM LEAN và GKM Tech đã triển khai thành công chương trình đào tạo tại nhiều doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam. Từ chương trình đào tạo cho lãnh đạo doanh nghiêp này, chúng tôi không ngừng phát triển các giải pháp thực tiễn phát triển năng lực tư duy và năng lực hành động của con người theo các chương trình tư vấn và đào tạo từ doanh nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông các cấp:

  • Chương trình đào tạo tư vấn các giải pháp đào tạo khoa học giáo dục cho người dạy (giảng viên, giáo viên, và cán bộ đào tạo trong giáo dục phổ thông và doanh nghiệp) nâng cao năng lực đào tạo hướng dẫn người học áp dụng được nội dung đào tạo vào thực tiễn cuộc sống, thực tiễn doanh nghiệp tổ chức
  • Cung cấp các giải pháp áp dụng công nghệ đào và coaching tại thực tiễn hiện trường cho các chương trình đào tạo nội bộ tại thực tiễn
  • Các nội dung đào tạo định hướng, phát triển kỹ năng cho người học tại gia đình và xã hội cho người học (học sinh, sinh viên, người lao động) theo các cấp học trong hệ thống giáo dục nước nhà.

 

Sản phẩm của GKM Edu

  • Bộ giải pháp đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo suốt đời trong doanh nghiệp theo  theo Công nghệ Giáo dục  Made in Vietnam.
  • Bộ giải pháp đào tạo tri thức, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giảng viên và bộ giải pháp đào tạo dùng cho giảng viên, sinh viên đại học theo Công nghệ giáo dục Made in Vietnam.
  • Bộ giải pháp đào tạo tri thức, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giảng viên và bộ giải pháp đào tạo dùng cho giáo viên, học sinh cấp 3 theo Công nghệ giáo dục Made in Vietnam.
  • Bộ giải pháp đào tạo tri thức, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giảng viên và bộ giải pháp đào tạo dùng cho giáo  viên, học sinh cấp 2 theo Công nghệ giáo dục Made in Vietnam.
  • Bộ giải pháp đào tạo tri thức, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giảng viên và bộ giải pháp đào tạo dùng cho giáo  viên, học sinh cấp 1 theo Công nghệ giáo dục Made in Vietnam.

Giá trị mang lại cho khách hàng, xã hội

 Hình thành được TÂM THẾ, nâng cao ky năng, năng lực cho giáo viên, giảng viên người học. Hỗ trợ phát triển Tâm thế và kỹ năng cho học sinh, sinh viên ở mọi nơi mọi lúc. Khơi gợi đam mê và nhiệt huyết sống, tình yêu đối với công việc, gia đình, đất nước.

  • Phát triển bền vững nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tổ chức
  • Đóng góp vào phát triển bền vững hệ thống giáo dục nước nhà

 

Thông tin liên hệ:

GKM EDU

Địa chỉ: Số 7, Khu nhà vườn Vĩnh Hoàng giai đoạn 2, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:  024 3357 5666

error: Content is protected !!