Header image

Video

Cart
}

Talkshow giữa các nhà lãnh đạo GKM và TPE bao gồm
PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh, Chủ tịch sáng lập Viện Quản trị Tinh gọn GKM và Viện Giáo dục Tinh gọn GKM,
TS. Nguyễn Đăng Toản, Giám đốc R&D Viện Quản trị Tinh gọn, trưởng dự án Chương trình Giáo dục Tinh hoa tại Tân Phát Etek
Ông Nguyễn Minh Tân, Tổng giám đốc Công ty Thiết bị Tân Phát Etek,
Bà Trần Thị Huyền Giám đốc Nhân sự Công ty Thiết bị Tân Phát Etek,
Bà Trần Thị Hương Chủ tịch Công đoàn Công ty Thiết bị Tân Phát Etek.

Bình luận

error: Content is protected !!