Header image

Video

Cart
}

Chương trình Giáo dục Tinh hoa tại Công ty Tân Phát được GKM Edu tổ chức cho con em cán bộ công ty Tân Phát vào hè 2023. Chương trình giúp các con quản trị Tâm thế để “làm người tốt trước khi tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt”,  nâng cao năng lực tự quản trị bản thân và quản trị tri thức để giúp cuộc sống tốt hơn và từng bước đạt được ước mơ của mình.

Bình luận

error: Content is protected !!