Header image

Tuyển dụng

Cart

Thông tin chung

Hội thảo giúp phụ huynh và các nhà giáo dục hiểu hơn về Chương trình Giáo dục Tinh hoa và Công nghệ Giáo dục Tinh gọn Made in Vietnam.

Viện Quản trị Tinh gọn GKM

Số 7 Khu nhà vườn Vĩnh Hoàng giai đoạn 2 - Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 3357 5666
VienquantritinhgonGKM@leaninstiture.vn

Các vị trí khác

Vị trí

Phụ huynh và các Nhà giáo dục

Điểm khác biệt của Chương trình Giáo dục Tinh hoa:

  1. Phương pháp đào tạo

Lấy sự trưởng thành của học sinh làm gốc, dựa trên các giá trị phổ quát làm nền tảng. Phương pháp đào tạo giúp học sinh học đủ, hiểu đúng, áp dụng được tri thức hiệu quả vào cuộc sống.

  1. Cách thức kiểm tra, đánh giá

Học sinh được đánh giá dựa trên sự thay đổi trước và sau khi tham gia chương trình học trên các giá trị gốc về nhân cách, năng lực thật của người học.

  1. Cách thức phối hợp

Thông qua buổi hội thảo Quý phụ huynh sẽ hiểu về Chương trình Giáo dục Tinh hoa do GKM Giáo dục và Viện Quản trị Tinh gọn GKM tổ chức, sau đây là một số thông tin về chương trình
I. Chương trình Giáo dục Tinh hoa là gì?

Chương trình giáo dục Tinh hoa  chương trình đào tạo dành cho học sinh phổ thông được xây dựng trên nền tảng của Công nghệ Giáo dục Tinh gọn Made in Vietnam1 của Viện Quản trị Tinh gọn GKM và GKM Giáo dục. Chương trình đề cao những giá trị truyền thống, phát triển năng lực thật của người học, kiến tạo cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

II. Học sinh nhận được gì khi tham gia chương trình?

Học sinh được kiến tạo cốt cách làm người dựa trên các giá trị phổ quát ngàn năm của nhân loại.

Học sinh được nâng cao năng lực thật của bản thân (cách thức suy nghĩ, phân tích, đánh giá, tổng hợp, làm việc…) thông qua Công nghệ đào tạo của GKM.

Viện Quản trị Tinh gọn GKM

Số 7 Khu nhà vườn Vĩnh Hoàng giai đoạn 2 - Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 3357 5666
VienquantritinhgonGKM@leaninstiture.vn

Các vị trí khác

error: Content is protected !!