Header image

Ấn phẩm

Cart

Quản trị Tinh gọn tại Việt Nam đường tới thành công (Copy)

Tác giả: Nguyễn Đăng Minh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản đại học Quốc gia

Năm xuất bản: 2015

Khổ sách: 16 cm × 24 cm

Số trang: 275 trang

Giá bán: 500.000 VND

Trong những năm gần đây, do sức ép từ sự cạnh tranh toàn cầu cũng như hậu quả từ các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đã và đang gặp phải không ít khó khăn, số lượng doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả không ngừng gia tăng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2014 tổng số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng hoạt động có thời hạn là 67.823 doanh nghiệp. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan xuất phát từ nền kinh tế trong nước và thế giới, con số trên đã phản ánh sự yếu kém trong năng lực quản trị, hạn chế trong phương pháp sản xuất cũng như sự thiếu tính ổn định, bền vững trong các chiến lược kinh doanh và phát triển của phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Xuất pháp từ mong muốn cháy bỏng là giúp các doanh nghiệp Việt tìm ra được một phương pháp quản trị tối ưu giúp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời phát triển ngày càng bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh đã nỗ lực nghiên cứu, không ngừng học hỏi, tiếp thu chọn lọc tư duy quản trị của các nước tiên tiến trên thế giới, đồng thời luôn luôn đổi mới, sáng tạo để tìm ra một mô hình quản trị tối ưu phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp Việt: MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TINH GỌN MADE IN VIETNAM.

Các kết quả và các bài học thực tiễn được rút ra trong quá trình tiến hành nghiên cứu về tư duy quản trị tinh gọn đã được tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh đúc kết và tổng hợp lại trong cuốn sách: “QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI VIỆT NAM – ĐƯỜNG TỚI THÀNH CÔNG”.

Cuốn sách này tập trung vào các nội dung chính sau:

Chương mở đầu: Tư duy Quản trị Tinh gọn “Made in Vietnam”, phạm trù Tâm thế, mô hình Ánh xạ

Trong chương mở đầu, tác giả cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản nhất về mô hình Quản trị Tinh gọn “Made in Vietnam”, phạm trù Quản trị Tâm thế và mô hình Ánh xạ. Chương mở đầu sẽ trả lời cho câu hỏi: Tại sao tư duy Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam lại là chìa khoá giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững?

Chương 1: Tổng quan về quản trị tinh gọn

Kết thúc chương 1, người đọc sẽ có một cái nhìn khái quát nhất về quản trị tinh gọn (khái niệm, các công cụ và phương pháp áp dụng) đồng thời sẽ hiểu rõ nền tảng của tư duy Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam.

Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế áp dụng quản trị tinh gọn – Hàm ý cho Việt Nam

Trong chương này người đọc sẽ tìm hiểu về các kinh nghiệm áp dụng quản trị tinh gọn tại một số quốc gia điển hình trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, … Qua đó, tác giải và người đọc sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm và ánh xạ vào thực tiễn doanh nghiệp mình.

Chương 3: Thực trạng áp dụng Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chương 3 cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn diện về thực trạng việc triển khai áp dụng quản trị tinh gọn tại một số doanh nghiệp tiêu biểu. Kết hợp với các bài học kinh nghiệm được rút ra trong chương hai, người đọc sẽ có được ánh xạ thực tiễn hơn vào việc hoạch định và có định hướng rõ ràng hơn trong việc áp dụng quản trị tinh gọn vào thực tiễn doanh nghiệp, tổ chức của mình.

Chương 4: Thực tiễn áp dụng quản trị tinh gọn tại Việt Nam

Chương 4 sẽ đưa ra các dẫn chứng về các doanh nghiệp điển hình đang áp dụng quản trị tinh gọn. Người đọc sẽ tìm được cho mình các phương pháp cụ thể, các kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng Quản trị Tinh gọn dưới nhiều góc độ khác nhau.

Chương 5: Mô hình áp dụng quản trị tinh gọn tại Doanh nghiệp Việt Nam

Chương 5 sẽ cung cấp cho độc giả một số mô hình triển khai quản trị tinh gọn tại Việt Nam, đây chính là kết quả của việc ánh xạ các nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam để tạo ra mô hình Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam. Độc giả có thể tiếp tục nghiên cứu ánh xạ một cách linh hoạt và sáng tạo vào thực tiễn doanh nghiệp mình.

Sách “Quản trị Tinh gon tại Việt Nam – đường tới thành công” phù hợp với các nhà nghiên cứu, doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp/ tổ chức. Cuốn sách được coi là kim chỉ nam cho các doanh nghiệp đang mong muốn tìm ra được một phương pháp quản trị tối ưu cho riêng mình.

error: Content is protected !!