Header image

Sự kiện

Cart

Đào tạo giáo viên theo Công nghệ Giáo dục Tinh gọn Made in Vietnam

Công nghệ Giáo dục Tinh gọn Made in Vietnam đang từng bước kiến tạo những người thầy Tinh hoa đóng góp thiết thực vào sự hưng thịnh của đất nước.

Người thầy giữ vai trò then chốt trong việc kiến tạo năng lực cho người học, là nhân tố quyết định sự thành bại của giáo dục. Năng lực thật của người học không phải đánh giá qua bằng cấp mà phải đánh giá qua mức độ kiến tạo (tham gia kiến tạo) ra sản phẩm, giá trị, hàng hóa thật. Một quốc gia muốn xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao cần có đội ngũ giáo viên tinh hoa được đào tạo bài bản là những con người có cốt cách nền tảng, giữ đạo làm thầy, có năng lực tư duy và năng lực hành động hiệu quả.

Với kinh nghiệm đào tạo cho doanh nhân trong hơn 10 năm qua, Viện Quản trị Tinh gọn GKM và GKM Edu, đã chứng mình được tính hiệu quả của Công nghệ Quản trị Tinh gọn và Công nghệ giáo dục  Tinh gọn (được đăng ký tác quyền tại Việt Nam và thế giới). Công nghệ giáo dục này được kiến tạo bởi PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Chủ tịch Viện Quản trị Tinh gọn GKM, người đã dành hơn 20 năm nghiên cứu về giáo dục. Ông đã đề cập trong nghiên cứu của mình rằng để thành công, một hệ thống giáo dục luôn cần có 3 thành tố: Nội dung giáo; phương pháp giáo dục và cách thức quản trị tổ chức giáo dục. Hơn thế nữa, khoa học giáo dục là khoa học xã hội nên cả 3 thành tố cần phải đặt trên thực tiễn nền tảng, cốt cách văn hoá, tinh thần của người Việt. TS Minh gọi đây là Công nghệ Giáo dục Tinh gọn Made in Vietnam được kiến tạo ra để giải quyết những vấn đề thực tiễn của giáo dục nước nhà.

Công nghệ Giáo dục Tinh gọn đã được đăng kí bản quyền tác giả

Một buổi đào tạo giáo viên của PGS.TS Nguyễn Đăng Minh tại Thanh Hoá

GKM Edu với nền tảng là Công nghệ giáo dục Tinh gọn MIV tập trung vào kiến tạo năng lực tổng thể cho người học. Năng lực tổng thể này đã được chứng minh là vô cùng quan trọng trong thực tiễn doanh nghiệp, nơi kiến tạo ra sản phẩm và dịch vụ làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi quan niệm, để người học có năng lực tổng thể thì người giáo viên cũng cần có năng lực tổng thể ở cấp độ cao hơn để có thể tràn cho toàn bộ người học phía dưới. Năng lực tổng thể của người giáo viên bao gồm Tâm thế (chính là cốt cách nền tảng đạo đức), năng lực nghề và năng lực quản trị (cả về tư duy và năng lực hành động hiệu quả):

Về Tâm thế: Người giáo viên được đào tạo bài bản từ lí luận đến thực tiễn thông qua các bài thực hành để bồi đắp tâm thế. Đây chính là yếu tố nền tảng và quan trọng để trở thành những con người tốt, những người thầy cô tốt.

Về năng lực nghề: Thông qua nội dung đào tạo giàu tính thực tiễn tại các không gian khác nhau với phương pháp sư phạm Tinh hoa đúc rút từ Công nghệ giáo dục, năng lực của giáo viên sẽ được liên tục được nâng cao, cắt giảm nhiều lãng phí trong quá trình đào tạo.

Về năng lực quản trị: Người giáo viên được đào tạo về công nghệ Quản trị Tinh gọn MIV đã được đăng kí tác quyền tại Việt Nam và thế giới đồng thời kiểm chứng thành công tại thực tiễn để kiến tạo nâng cao năng lực quản trị sẽ đem lại những giá trị thiết thực cho công việc của các thầy cô giáo.

Để đào tạo đội ngũ giáo viên nâng cao Tâm thế, năng lực nghề và năng lực quản trị, Viện GKM và GKM EDU thiết kế các chương trình đào tạo thông qua các việc làm cụ thể ở các không gian đa dạng như tại lớp học, gia đình, doanh nghiệp và các chuyến study tour.

Một số hoạt động đào tạo tiêu biểu của GKM Giáo dục:

Năng lực của giáo viên được nâng cao qua các buổi đào tạo Tinh hoa cho học sinh:

Giáo viên của GKM EDU trong một buổi đào tạo Tinh hoa tại công ty Tân Phát Etek

Giáo viên của GKM EDU trong buổi đào tạo  Tinh hoa cho con em cán bộ công ty Tân Phát Etek

Giáo viên của GKM EDU trong một buổi dẫn học sinh đi thực hành tại doanh nghiệp sản xuất

Năng lực giáo viên được nâng cao trong không gian đào tạo thực tiễn tại gia đình

Ngoài các hoạt động đào tạo thông qua việc trực tiếp đứng lớp, các giáo viên của GKM EDU còn tham gia các hoạt động giàu tính thực tiễn khác để không ngừng bồi đắp năng lực nghề và quản trị của mình.

Tham gia hội thảo quốc tế

Giáo viên của GKM EDU  đến học tập mô hình quản trị tại công ty ABB (Thuỵ Sĩ)

Huấn luyện giáo viên thông qua các trại hè kỹ năng

Năng lực giáo viên được nâng cao thông qua những buổi toạ đàm phụ huynh, giáo viên và học sinh

Các chuyến study tour giúp giáo viên có cơ hội mở rộng tri thức và ánh xạ những tri thức vào thực tiễn

Một chuyến study tour cùng GS. Ota và đoàn sinh viên Nhật

Chuyến Study tour tại Mộc Châu, Sơn La

Chuyến study tour tại Lục Ngạn, Bắc Giang

Ngoài coaching trực tiếp, Viện Quản trị Tinh gọn có các chương trình chuyển giao Công nghệ giáo dục Tinh gọn MIV vào các tổ chức giáo dục để kiến tạo năng lực cho giáo viên và các nhà giáo dục. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực giáo viên theo Công nghệ giáo dục Tinh gọn đi từ lí luận đến kiểm chứng thành công tại thực tiễn mở ra một hướng đi mới và thuần chính, giải quyết những vấn đề giáo dục hiện tại của nước nhà.

 

 

Bình luận

error: Content is protected !!