Header image

Sự kiện

Cart

Chương trình Giáo dục Tinh hoa cho học sinh phổ thông theo Công nghệ Giáo dục Tinh gọn GKM

Công nghệ Giáo dục Tinh gọn Made in Vietnam giúp học sinh thẩm thấu tinh hoa vào cuộc sống

Triết lý giáo dục GKM

Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng tri thức và công nghệ được số hóa. Sự ra đời của các sản phẩm trí tuệ nhân tạo khiến việc học theo phương pháp truyền thống tạo rất ít giá trị gia tăng. Các phương pháp của hệ thống giáo dục đại trà vẫn đang tập trung quá nhiều vào số lượng tri thức được truyền đạt thông qua việc đánh giá người học chủ yếu ở phương diện biết, hiểu tri thức không còn giúp được nhiều cho người học trước viễn cảnh ai cũng có thể có một cỗ máy “biết tuốt” bên cạnh. Đây được xem là một thách thức mới đối với giáo dục. Trước hiện thực đó, giáo dục cần phải làm gì để thích ứng?

Đáp ứng nhu cầu mới của người học và sự thích ứng đối với công nghệ, GKM EDU đã kiến tạo chương trình giáo dục Tinh hoa dành cho học sinh phổ thông, không ngừng truyền thổi những giá trị tinh hoa và thuần Việt vào lĩnh vực giáo dục để phát triển giáo dục nước nhà tại ba miền không gian: gia đình, nhà trường và xã hội.

PGS.TS Nguyễn Đăng Minh trong một buổi đào tạo Thẩm thấu tinh hoa vào cuộc sống cho lớp học sinh THPT, ảnh GKM.

Chương trình giáo dục Tinh hoa dành cho học sinh phổ thông của viện Quản trị Tinh gọn GKM được xây dựng trên nền tảng của công nghệ giáo dục Tinh gọn Made in Vietnam, đề cao những giá trị truyền thống, phát triển năng lực thật giúp người học thẩm thấu tinh hoa vào cuộc sống. Điểm khác biệt của chương trình thể hiện trên ba khía cạnh:

Phương pháp đào tạo: Lấy sự trưởng thành của học sinh làm gốc, dựa trên các giá trị phổ quát làm nền tảng. Phương pháp đào tạo giúp học sinh học đủ, hiểu đúng, áp dụng được tri thức hiệu quả vào cuộc sống.

Cách thức kiểm tra đánh giá: Học sinh được đánh giá dựa trên sự thay đổi trước và sau khi tham gia chương trình học trên các giá trị gốc về nhân cách, năng lực thật của người học.

Cách thức phối hợp: Chương trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và thầy cô. Phụ huynh được đào tạo để thấu hiểu cách thức phối hợp để đánh giá giữa gia đình và nhà trường. Phụ huynh cam kết đồng hành với nhà trường trong quá trình học và thực hành tại các không gian đào tạo của chương trình giáo dục.

Chương trình giáo dục Tinh hoa cho học sinh lớp Tiểu học, ảnh: GKM.

Tham gia chương trình, học sinh được kiến tạo cốt cách làm người dựa trên các giá trị phổ quát ngàn năm của nhân loại. Học sinh được nâng cao năng lực thật của bản thân (cách thức suy nghĩ, phân tích, đánh giá, tổng hợp, làm việc,…) thông qua Công nghệ đào tạo của GKM.

Lớp học sinh THPT được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia, giảng viên của GKM, ảnh: GKM.

Một buổi thực hành tại doanh nghiệp của lớp Tinh hoa 3 dành cho học sinh THPT, ảnh: GKM.

Hiện tại, GKM EDU đã và đang tổ chức thành công hai chương trình giáo dục Tinh hoa, một dành cho học sinh tiểu học và một dành cho học sinh trung học phổ thông. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục phổ thông, kiến tạo nguồn nhân lực có Tâm thế, năng lực tư duy và năng lực hành động hiệu quả hướng tới tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tin GKM

Bình luận

error: Content is protected !!